Wie zijn wij?

Erik Reukers is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgestudeerd als tandarts en heeft daar ook de specialisatie als orthodontist afgerond. Door zijn interesse voor de invloed van sport op het gebit is hij lid geworden van de Amerikaans Academy for Sportsdentistry en later ook van de European Association for Sportsdentistry. Hierdoor blijft hij actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de sporttandheelkunde en kan hij antwoord geven op individuele en algemene vragen over de invloed van sport op het gebit en vice versa. Hij geeft hierover lezingen en schrijft artikelen. Als orthodontist behandelt hij, samen met de paradontoloog en de restauratief tandarts, regelmatig kinderen en volwassenen die een of meer tanden hebben verloren door en sporttrauma.

Michiel Lieshout is na zijn afstuderen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als tandarts gaan werken bij de Koninklijke Marine. Tijdens de veelvuldige oefeningen met het Korps Mariniers heeft hij kunnen zien wat fysieke en ook mentale uitputting in combinatie met speciale voeding met de conditie van het gebit kan doen. Hier is zijn interesse voor de interactie tussen mondgezondheid en (top-)sport ontstaan. Hij is zich hierin gaan verdiepen en geeft met regelmaat lezingen en schrijft artikelen over dit onderwerp. Inmiddels is hij al enige jaren als Restauratief Tandarts waarbij hij regelmatig uitgebreide behandelingen uitvoert die voortkomen uit sporttrauma.

Sporttandheelkunde is in Nederland vrijwel onbekend. De missie van het NCST is om hier verandering in te brengen. Zowel tandartsen als trainers moeten op de hoogte worden gebracht van de interactie tussen sport en gebit. Dit geldt voor preventie en behandelmogelijkheden. Daarnaast moet iedereen die in aanraking komt met tandletsels weten hoe dan te handelen. Denk hierbij aan leraren en onderwijzers. Het Nederlands Centrum voor Sporttandheelkunde zet zich in om het kennisniveau in Nederland betreffende tandletsels actief te verhogen.

Onze boodschap voor zowel de begeleiding als ook voor de individuele sporter is dat het regelmatig laten beoordelen van het gebit prestatieverlies en tandheelkundige problemen om de lange termijn voorkomt. Het gaat in principe om een beoordeling van de mondgezondheid zoals die ook tijden een periodieke controle plaatsvind maar dan wel met een “sportbril” op. Door onze kennis van deze interactie kunne wij individuele of sportgerichte adviezen geven aan de sporter of gehele team. Voorkomen van problemen blijft ons belangrijkste advies!

Erik Reukers
Michiel Lieshout