Informatie

Wat te doen na een tik op het gebit?
De gevolgen van een tik op je gebit kunnen enorm variëren. In de richtlijnen van de International Association for Dental Trauma kun je per type trauma zien wat, volgens de laatste inzichten, de beste behandeling is. Behandeling kan vaak door de eigen tandarts worden gedaan. Soms is de hulp van een of meerdere specialisten nodig om tot een goed behandelresultaat te kunnen komen.

Als een kind door een trauma een voortand verliest, is het belangrijk om een behandeling te bieden die weinig belastend is en een lange termijn oplossing biedt. De Gouden Standaard voor een dergelijke behandeling is het transplanteren van een kleine kies (premolaar) naar de plaats waar de tand verloren is gegaan. Op deze manier wordt de verloren tand duurzaam vervangen op een natuurlijke manier. De getransplanteerde tand groeit namelijk mee tijdens de puberteit en de jong volwassenheid. Dit is niet het geval met een implantaat, dat voorheen als de gouden standaard werd gezien. De transplantatiebehandeling wordt gepland en uitgevoerd door een team met daarin een orthodontist, een parodontoloog en een restauratief tandarts. Door intensieve samenwerking zorgen kunnen zij op een voorspelbare manier het verlies van een voortand oplossen, zonder dat op latere leeftijd gebruik moet worden gemaakt van een implantaat.

FDI voorlichtingsmateriaal

De FDI heeft 4 folders gepubliceerd gericht op sporttandheelkunde. Deze folders geven nuttige informatie voor tandartsen, sporters en sportorganisaties die bewuster bezig willen zijn met de invloed die sporten op het gebit kan hebben en andersom.
1. Guidelines Amateurs
2. Guidelines Athletes
3. Guidelines Dentists
4. Toolkit sportsorganisations

Voor meer informatie over Braceguard en Toothguard zie ook:
Braceguard.nl
Toothguard.nl