Sporttandheelkunde

Het Nederlands centrum voor sporttandheelkunde (NCST) geeft informatie en advies over de invloed van sport op het gebit en vice versa.

Sporttandheelkunde houdt zich bezig met preventie en behandeling van gebitsletsels en mondziekten die zijn gerelateerd aan de beoefening van sport.

Preventie begint bij een goede mondhygiëne. Ontstekingen aan het tandvlees en het gebit hebben een negatieve invloed op de gezondheid en daardoor ook op sportprestaties. Daarom is het belangrijk om het gebit minimaal 1 keer per jaar te laten controleren en desgewenst vaker. Daarnaast moet worden gekeken of een gebitsbeschermer noodzakelijk is en zo ja, welk type.

In de shop kunt u gebitsbeschermers bestellen die zijn ontwikkeld door tandartsen en die wetenschappelijk zijn getest op hun deugdelijkheid.

Mocht ondanks alle preventie het gebit toch een trauma hebben opgelopen, dan is het belangrijk dat goede eerste hulp en nabehandeling plaatsvindt.

Sportcollege